حریم خصوصی

این بلاگ بر پایه سیستم Ghost راه اندازی شده است. آیا می دانید که Ghost در مورد حریم خصوصی و قوانین GDPR چگونه عمل می کند؟ خبر خوب اینکه Ghost از هیچ نوع کوکی ردیابی استفاده نمی کند. اگر بخواهید م توانید هر محصول، خدمات، تبلیغات را خودتان بر پایه Ghost منتشر کنید، اما بهتر است که با قرار دادن یک صفحه حریم خصوصی نحوه استفاده از داده های مشترک را به کاربران خود نشان دهید.